uszczelki

Tätningar
För varje skärmsystem erbjuder vi passande tätningar. Tätningarna möjliggör korrekt installation, eliminerar spänningar i tryckzonen och ger utrymme för värmeutvidgning av transparenta fyllningar. De är gjorda av material som är beständiga mot väderpåverkan och de flesta kemikalier
.