Stållinor
Plattor av polykarbonat och akryl monterade på viadukter eller på andra exponerade platser måste skyddas från att falla ur ramen i händelse av en kollision. Vi erbjuder stållinor avsedda för detta ändamål, som monteras i hörnen på transparenta fyllningar.