Extra dörrar och nödutgångsdörrar i bullerskyddsväggen har många fördelar. Transparenta fyllningar av akrylplattor innebär i detta fall hög genomskinlighet, alltså tillgång till ljus och mycket bra sikt

.