Gröna bullerväggar är den vanligaste typen av ljuddämpande skärmar som begränsar trafikbuller för bebyggda områden längs vägar och motorvägar. Detta följer bl a av mycket goda akustiska egenskaper för dessa paneler, deras enkla montage, höga estetiska värde och relativt låga totalkostnader.

Schematisk uppbyggnad av en grön bullerväg:

 1. Panelen består av en korrosionsbeständig förzinkad ram. Konstruktionen hos sådana ramar varierar beroende på tillverkare. De profiltyper som används oftast är vinkelfästen av valsat stål eller plattstänger.
 2. Ett element som stabiliserar panelen är en stålnät av vinkelrätt anordnade stavar som bildar s k maskor. Dimensioner hos stavar och maskor är olika beroende på tillverkare.
 3. Panelerna är fyllda med mineralull med en densitet på minst 100kg/m3 som isolerar och absorberar ljudvågarna.

Gröna bullerväggar tillverkas i en rad standardiserade storlekar anpassade till stödkonstruktionen och i två tjocklekar. Montaget får endast utföras av en utbildad besättning med hjälp av specialutrustning.

Fördelar med gröna bullerväggar:

 • Akustiska parametrar
 • Effektiv ljudisolering från luftburet ljud DLR=32dB och bra ljudabsorption DL∞=12dB är idag en standard som uppfylls av nytillverkade gröna bullervägar. De garanterar bra ljuddämpning och absorption av ljudvågor som kommer från vardaglig trafik.
 • Modulär konstruktion
 • Gröna bullerväggar är anpassade till valfri spännvidd mellan stolparna upp till 5000mm. Beroende på avstånd mellan stolparna används olika typer av gröna bullerväggar avsedda för olika spännvidder: 3000, 4000 och 5000mm.
 • Valfri skärmhöjd – beroende på kundens behov
 • Gröna bullerväggar kan vara 500mm – 2000mm höga, med 500mm breda moduler. Sådan konstruktion ger obegränsade uppbyggnadsmöjligheter. För individuella projekt kan gröna bullerväggar även tillverkas i icke-standardstorlekar för att tillgodose varierande marknadsbehov.
 • Hållbarhet och korrosionsbeständighet
 • Gröna bullerväggar är fullständigt säkrade mot korrosion med en zinkbeläggning applicerad genom doppning som ger den behandlade panelen minst 15 års hållbarhet. Dessutom utgör lackbeläggningen ett ytterligare skydd för panelens yta, utöver att vara till för utseendets skull. Ett brett urval av standardfärger från RAL-paletten ger stora valmöjligheter och gör att bullerväggarna inte bara har en praktisk roll utan att de också ser attraktiva ut

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399