Aluminiumpaneler används främst mot vägbuller. Det händer allt oftare att aluminiumprofiler förekommer på industriella områden. Med tanke på ljudkomfort för närstående byggnader installeras bullerskärmar kring industriella anläggningar. Aluminiumpaneler tillverkas i ett antal varianter med olika isoleringsegenskaper som kan anpassas till ljudkällan.

Schematisk konstruktion av en aluminiumpanel:

  1. En aluminiumpanel består av dubbelsidigt monterad 1,0- 1,5mm tjock profilerad plåt Plåten monteras på speciella profiler med hjälp av aluminiumnitar. Beroende på typ av paneler (en-/dubbelsidigt absorberande eller reflekterande) används olika plåtar: en-/dubbelsidigt perforerade med 8 mm diameters hål eller icke perforerade.
  2. Aluminiumpaneler är fyllda med mineralull med en densitet på minst 90-100kg/m3 som ska isolera och absorbera ljudvågarna.

Fördelar med aluminiumpaneler:

Akustiska parametrar

Ljudegenskaper hos aluminiumpaneler varierar beroende av paneltyp. Specifik ljudresistans för dubbelsidigt reflekterande paneler uppgår till DLR=21 dB, för ensidigt absorberande paneler: DLR=27 dB och för dubbelsidigt absorberande paneler: DLR=28 dB. Ljudabsorptionsfaktor för ensidigt absorberande paneler är DLα=16dB och fördubbelsidigt absorberande paneler: DLα=14dB.

Modulär konstruktion

Aluminiumpaneler lämpar sig för valfria spännvidder mellan stolparna upp till 5000mm (alternativt 6m på förfrågan).

Valfri skärmhöjd – enligt kundens behov

Aluminiumpaneler har som standard en höjd på 500mm. Genom att multiplicera detta mått kan man konstruera bullerskärmar med en valfri höjd.

Hållbarhet och korrosionsbeständighet

Med tanke på de material som samtliga element i en aluminiumpanel består av krävs det inte något ytterligare korrosionsskyddsskikt. Lackbeläggningar utgör ett dekorativt värde som höjer panelens visuella attraktivitet. Med ett brett urval av standardiserade RAL-färger samt ytterligare färgalternativ kan man ge panelen ett unikt utseende.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399