För att uppfylla de krav som ställs för bullerskärmar i Polen och i Europa har CALVERO® infört tillverkningskontroll för akustikpaneler med systemaluminiumprofiler (råa, anodiserade eller målade i valfri RAL-färg), och fyllning av akrylglas, polykarbonat eller mineralglas.

Eftersom våra kunder är företag som sysslar med byggande av vägar och motorvägar samt grossister som säljer sådana byggprodukter är vår verksamhet koncentrerad kring individuella beställningar istället för serieproduktion.

I syfte att uppfylla rättsliga krav avseende godkännande av byggmaterial för handel på den polska marknaden vidtar företaget organisations- och kontrollåtgärder som föreskrivs i aktuella tekniska specifikationer för enskilda produkter:

–  AT/2006-03-2114, AT/2006-03-1206 och AT/2008-03-0114 för akustikplattor,

–  norm PN-EN 14388:2009 för akustikpaneler

–  gällande lagstiftning.

Intern tillverkningskontroll (ZKP) på CALVERO går ut på ständig övervakning av produktionsprocessen som leds av CALVERO som tillverkare och vars samtliga element, krav och bestämmelser som antagits av tillverkaren systematiskt kontrolleras och dokumenteras.

Systemet för dokumentation och kontroll måste garantera:

•  enhetlig tolkning av kvalitetskrav,

•  bekräftelse av att de föreskrivna produktegenskaperna uppnåtts,

•  databas för analys av effektiviteten hos tillverkningskontrollsystemet.

Målet med vår interna tillverkningskontroll är systematisk övervakning av tillverkningsprocesser för produkter som omfattas av godkännanden eller normer samt processer som påverkar produkternas kvalitet. Enligt aktuell lagstiftning krävs intern tillverkningskontroll (ZKP) oavsett vilket system för bestyrkande av överensstämmelse som gäller för produkterna.

För att kunna samarbeta med andra europeiska firmor (isht. från EU) har CALVERO® låtit sina akustikpaneler granskas av ett certifierat institut i Bratislava och uppfyllt kraven för CE-märkning.

De fyllningar vi erbjuder är byggnadsrätts- och handelsmässigt godkända, uppfyller tekniska krav och är försedda med EG-försäkringar om överensstämmelse.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399